Четири-лопусни гребни винтове за валолиния

Sole_Diesel_4-blade_propeller_300

Четири-лопусни гребни винтове от бронз-магнезиева сплав, с дисково отношение 55%, конус на главината 1:10, като стандарт. Тези винтове са особено подходящи за малко-тонажни лодки с полу-клисиращ корпус за професионално или туристическо приложение.

Прод. №

Описание

Вал, Ø

Диам.

Стъпка

HEL4P13

Винт 4-лопусен, 13″

19-22-25 мм

13 in

7 – 18 in

HEL4P14

Винт 4-лопусен, 14″

22-25-30 мм

14 in

7 – 20 in

HEL4P15

Винт 4-лопусен, 15″

22-25-30 мм

15 in

8 – 21 in

HEL4P16

Винт 4-лопусен, 16″

22-25-30 мм

16 in

8 – 22 in

HEL4P17

Винт 4-лопусен, 17″

22-25-30-35-40 мм

17 in

9 – 24 in

HEL4P18

Винт 4-лопусен, 18″

30-35-40 мм

18 in

9 – 25 in

HEL4P19

Винт 4-лопусен, 19″

30-35 мм

19 in

10 – 27 in

HEL4P20

Винт 4-лопусен, 20″

35-40 мм

20 in

10 – 28 in

HEL4P21

Винт 4-лопусен, 21″

35-40-45-50 мм

21 in

11 – 29 in

HEL4P22

Винт 4-лопусен, 22″

35-40-45-50 мм

22 in

11 – 31 in

HEL4P23

Винт 4-лопусен, 23″

35-40-45-50 мм

23 in

12 – 32 in

HEL4P24

Винт 4-лопусен, 24″

40-45-50-55-60 мм

24 in

12 – 34 in

HEL4P25

Винт 4-лопусен, 25″

40-45-50-55-60 мм

25 in

13 – 35 in

HEL4P26

Винт 4-лопусен, 26″

40-45-50-55-60 мм

26 in

12 – 36 in

HEL4P27

Винт 4-лопусен, 27″

45-50-55-60 мм

27 in

14 – 38 in

HEL4P28

Винт 4-лопусен, 28″

45-50-55-60 мм

28 in

14 – 39 in

HEL4P29

Винт 4-лопусен, 29″

45-50-55-60 мм

29 in

15 – 41 in

HEL4P30

Винт 4-лопусен, 30″

45-50-55-60 мм

30 in

15 – 42 in

HEL4P31

Винт 4-лопусен, 31″

50-55-60 мм

31 in

16 – 43 in

HEL4P32

Винт 4-лопусен, 32″

50-55-60 мм

32 in

16 – 45 in

HEL4P33

Винт 4-лопусен, 33″

50-55-60 мм

33 in

17 – 46 in